Wooden stirrers

Wooden stirrers manufacturer

Popular and ecological mixers for drinks, coffee, tea, as well as used as a mixer for paints, varnishes.
banner

Our offer

Manufacture of wooden stirrers

Wooden stirrer 180 mm

Wooden stirrer 180 mm
  • material: beech wood
  • lenght: 180 mm
  • width: 6 mm

Wooden stirrer 150 mm

Wooden stirrer 150 mm
  • material: beech wood
  • lenght: 150 mm
  • width: 6 mm
 

Wood stirrers are one of the most popular and often encountered articles in gastronomy. They are made of wood that is natural and safe, making them an ideal choice for many kitchens.

Wood stirrers are very versatile and can be used for many different applications, such as mixing ingredients, grinding and dissolving food products, as well as for mixing dishes during cooking.

The stirrers we produce are a universal kitchen tool that is necessary in any gastronomy. They are also eco-friendly and environmentally friendly because they are made of natural material.

We invite you to contact

Joanna Fyda-Kwarcińska

marketing manager

Wysyłając wiadomość z naszego formularza zgadzasz się by Wytwórnia Drewnianych Sztućców i Patyczków - Zdzisław Fyda przetwarzała podane w formularzu kontaktowym dane osobowe, a w szczególności adres poczty elektronicznej w celu nawiązania lub ukształtowania stosunku prawnego w rozumieniu art. 18 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.

Niepoprawnie wypełniony formularz

Niestety, nie udało się wysłać wiadomości!

Dziękujemy, wiadomość została wysłana!


Copyright © 2024 Wooden cutlery and sticks factory

Website by strony internetowe oświęcim

Thanks, Your message has been sent.

Contact Form

By sending a message from our form, you agree that the Wooden Cutlery and Sticks Factory - Zdzisław Fyda processes personal data provided in the contact form, in particular the e-mail address in order to establish or shape a legal relationship within the meaning of art. 1 of the Act of 18 July 2002 on rendering electronic services (Journal of Laws of 2002, no. 144, item 104). You are entitled to access your data and correct it.