Contact

Wooden Sticks Manufactur

banner
Wooden Cutlery and Sticks Factor - Zdzisław Fyda
33-322 Siedlce, woj. małopolskie, Polska
NIP: 7341014863, REGON: 004419115
Feel free to contact us We will be happy to discuss your inquiry and comprehensively execute the order.

Skontaktuj się z nami

Wysyłając wiadomość z naszego formularza zgadzasz się by Wytwórnia Drewnianych Sztućców i Patyczków - Zdzisław Fyda przetwarzała podane w formularzu kontaktowym dane osobowe, a w szczególności adres poczty elektronicznej w celu nawiązania lub ukształtowania stosunku prawnego w rozumieniu art. 18 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.

Niepoprawnie wypełniony formularz

Niestety, nie udało się wysłać wiadomości!

Dziękujemy, wiadomość została wysłana!


Mapa dojazdu

Copyright © 2023 Wooden cutlery and sticks factory

Website by strony internetowe oświęcim

Thanks, Your message has been sent.

Contact Form

By sending a message from our form, you agree that the Wooden Cutlery and Sticks Factory - Zdzisław Fyda processes personal data provided in the contact form, in particular the e-mail address in order to establish or shape a legal relationship within the meaning of art. 1 of the Act of 18 July 2002 on rendering electronic services (Journal of Laws of 2002, no. 144, item 104). You are entitled to access your data and correct it.